กรมคุมประพฤติ
ประกาศชี้แจงกรณีเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลในการประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกรมคุมประพฤติ
ประกาศ กรมคุมประพฤติ
 

  ประกาศชี้แจงกรณีเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลในการประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกรมคุมประพฤติ  
 
 
   
  ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชีปฏิบัติงาน และประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่  
 
 
   
  ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชีปฏิบัติงาน  
 
 
   
  ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ  
 
 
   
  ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชีปฏิบัติงาน  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบเเข่งขัน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชีปฏิบัติงาน  
 
 
   
  ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง แก้ไขรายละเอียดเเนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมคุมประประพฤติ  
 
 
   
  ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมคุมประประพฤติ  
 
 
   

 
 
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น