รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 31 สิงหาคม - 12 กันยายน 2560 )
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 1 - 21 พฤศจิกายน 2559 )
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ
และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

( รับสมัครเปิดรับสมัคร 14 - 30 ธันวาคม 2558 )
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น