กรมคุมประพฤติ
ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ประกาศ กรมคุมประพฤติ
 

  ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
 
 
   
  ประกาศกรมคุมประพฤติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
 
 
   

 
 
 
powered by INET